Šetření vody je prioritou

Rozpočet Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) na období 2021–27 činí 95,5 miliardy EUR, což zahrnuje injekci ve výši 8,1 miliardy EUR z nástroje obnovy nové generace EU, který má pomoci řešit problémy způsobené pandemií COVID-19. .

Zdroje z fondu pro rozvoj venkova lze použít na investice do zavlažování. Tyto investice by měly být způsobilé pouze tehdy, pokud nabízejí potenciální úspory vody v minimální výši 5 % až 25 % podle technických parametrů stávajícího zařízení nebo infrastruktury.

Získejte více informací o potřebě zavlažování v Evropě v tomto briefingu Evropského parlamentu.

„Investment in an improvement of irrigations infrastructure should offer water savings of a minimum of between 5 % and 25 %“

Irrigation in EU agriculture, European Parliament