CE certifikace pro jednotky PlantControl

Jednotky PlantControl prošly úspěšně měřením elektromagnetické kompatibility.

Na realizaci projektu “Měření elektromagnetické kompatibility (EMC) řídící jednotky PlantControljsou poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Plzně v rámci programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci „Plzeňské podnikatelské vouchery“.